Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.Τεχνικό γραφείο τοπογραφικών μελετών αναλαμβάνει τοπογραφικά διαγράμματα, άδειες δόμησης, συμβόλαια μεταβιβάσεων, άδειες φωτοβολταϊκών, εύρεση χαμένων οικοπέδων, φωτοερμηνείες, χαράξεις οικοπέδων, πράξεις εφαρμογής, ενστάσεις σε δασικούς χάρτες κτηματολογίου, τροποποιήσεις ρυμοτομικών.