Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.Έχω παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων της Le Monde με θέμα την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα και διαθέτω μεγάλη εργασιακή εμπειρία ως αρχιμάγειρας σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. Αναλαμβάνω υπεύθυνα την δημιουργία μενού, την προετοιμασία και εκτέλεση συνταγών, την διαχείριση παραγγελιών και παραλαβών, την εκπαίδευση του προσωπικού.