Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα, 1 σελίδα.

CheMa Laboratories

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες αλλά και με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού, καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων των πελατών μας.Εκτός από τις γνωστές αναλύσεις τροφίμων, όπως είναι οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, έχουμε μεγάλη εμπειρία στις δοκιμές των τροφίμων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των φυσικών ιδιοτήτων των τροφίμων, την ταυτοποίηση των χημικών, μικροβιολογικών και φυσικών μολυσματικών παραγόντων.Οι υπηρεσίες που προσφέρει το εργαστήριό μας συνοψίζονται ως εξής: αναλύσεις γλεύκους και οίνου, αναλύσεις ύδατος, παρακολούθηση οινοποιητικών πρακτικών, συμβουλευτική και ποιοτικός έλεγχος, τεχνοοικονομικές μελέτες για ίδρυση μεταποιητικών μονάδων τροφίμων και ποτών, οργανοληπτική αξιολόγηση οίνων, μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας, ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, αναλύσεις ποτών και τροφίμων, συμβουλευτικές υπηρεσίες.Το εργαστήριό μας αναλαμβάνει τη διενέργεια μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων τροφίμων, μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων ποτών και νερών. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μεθόδους κατά ISO ή άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους.Διενεργούμε αξιόπιστες χημικές αναλύσεις τροφίμων, νερών, κρασιών, ποτών, λαδιών. Επίσης, ασχολούμαστε με τεχνολογίες οινοποίησης μούστου-κρασιού. Συμβουλευτική και διαθρεπτική επισήμανση τροφίμων. Ο εξοπλισμός μας είναι σύγχρονος και ικανός για την εκτέλεση αναλύσεων σε ευρύ πεδίο.Δραστηριοποιούμαστε γενικά με τις υπηρεσίες τεχνολογίας τροφίμων. Αυτές περιλαμβάνουν: χημικές αναλύσεις, μικροβιολογικές αναλύσεις, αναλύσεις υφής, αναλύσεις συσκευασιών και υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, αναλύσεις καταλοίπων (φαρμάκων, εντομοκτόνων, βαρέων μετάλλων) σε τρόφιμα, τεχνολογικές συμβουλές (επίλυση προβλημάτων παραγωγής, επέκταση διατηρησιμότητας), βελτίωση παλαιών και σχεδιασμός νέων προϊόντων.Διενεργούμε αξιόπιστες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, νερού, γαλακτοκομικών, ελαιόλαδου, ποτών και ζωοτροφών. Επίσης, ασχολούμαστε με τον έλεγχο και την ανάλυση υγρών και στερεών αποβλήτων (οικιακά, αστικά, βιομηχανικά) καθώς και με εδαφολογικές αναλύσεις.Στο εργαστήριό μας διενεργούνται αξιόπιστες αναλύσεις (χημικές, μικροβιολογικές) νερών, υγρών αποβλήτων, τροφίμων, ζωοτροφών, φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, κονιαμάτων, ορυκτών, πετρωμάτων, μεταλλικών κραμάτων, καυσίμων, αερίων ρύπων, βιολογικών υγρών, εδάφους.Διενεργούμε αξιόπιστες εργαστηριακές αναλύσεις (χημικές, μικροβιολογικές) στους τομείς των τροφίμων, του νερού και του περιβάλλοντος. Σκοπός του εργαστηρίου μας είναι η πλήρης και υπεύθυνη κάλυψη όλων των αναγκών των πελατών μας σε σχέση με τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα και τα απόβλητά τους, στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας, των νομοθετικών και τεχνολογικών απαιτήσεων, της έρευνας και ανάπτυξης και των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με την παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και χρήσιμων τεχνικών συμβουλών.Διενεργούμε αξιόπιστες χημικές αναλύσεις νερού, οίνου-γλεύκους, ελαιόλαδου, τροφίμων, εδάφους. Η τεχνολογική αρτιότητα σε μηχανήματα, όργανα και μεθόδους, η ακρίβεια και η αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων καθώς και το υπεύθυνο και εξειδικευμένο προσωπικό, μας έχουν καταστήσει ισχυρό σημείο αναφοράς στην Ελληνική αγορά.