Βρέθηκαν 37 αποτελέσματα, 4 σελίδες

CheMa Laboratories

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες αλλά και με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού, καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων των πελατών μας.Διενεργούμε πιστοποιήσεις, αξιόπιστες αναλύσεις και μετρήσεις σε νερό, υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα, τρόφιμα, ζωοτροφές, οινοπνευματώδη, μεταλλικά κράματα, έδαφος, καύσιμα.Παρέχεται υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας τροφίμων σε επιχειρήσεις-εταιρείες: γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, κρέατος και προϊόντων του, ιχθύων και ιχθυηρών.Στο εργαστήριό μας διενεργούνται αξιόπιστες αναλύσεις (χημικές, μικροβιολογικές) νερών, υγρών αποβλήτων, τροφίμων, ζωοτροφών, φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, κονιαμάτων, ορυκτών, πετρωμάτων, μεταλλικών κραμάτων, καυσίμων, αερίων ρύπων, βιολογικών υγρών, εδάφους.Το Εργαστήριό μας έχοντας στο ιστορικό του τον ποιοτικό έλεγχο πλήθους Τεχνικών Έργων, αναλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο εργαστηριακών δοκιμών: έλεγχος σκυροδέματος, έλεγχος ασφαλτικών, έλεγχος εδάφους, έλεγχος αδρανών.Κύριες προσφερόμενες υπηρεσίες του εργαστηρίου μας είναι οι δοκιμές σε θέματα περιβαλλοντικών παραμέτρων, νερού, τροφίμων και οι επιθεωρήσεις κολυμβητικών δεξαμενών, εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων-αποβλήτων, υγιεινής χώρων προετοιμασίας τροφίμων ή χώρων εστίασης.Το εργαστήριό μας διαθέτει τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό ώστε να διενεργεί εργαστηριακές δοκιμές σε ύδατα, τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, εδάφη, λύματα βιολογικών καθαρισμών, καθώς και ελέγχους καθαρότητας και μικροβιακού φορτίου σε επιφάνειες εργασίας, μηχανήματα και εργαλεία.Το εργαστήριό μας και οι συνεργάτες μας παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για την οινολογική στήριξη κάθε οινοποιείου ανεξαρτήτου δυναμικότητας. Ανάλογα με τις ανάγκες και την δυναμική του κάθε οινοποιού σχεδιάζουμε εξατομικευμένα πακέτα οινολογικής στήριξης.Διενεργούμε αξιόπιστες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, νερού, γαλακτοκομικών, ελαιόλαδου, ποτών και ζωοτροφών. Επίσης, ασχολούμαστε με τον έλεγχο και την ανάλυση υγρών και στερεών αποβλήτων (οικιακά, αστικά, βιομηχανικά) καθώς και με εδαφολογικές αναλύσεις.Στο οινολογικό εργαστήριό μας πραγματοποιούνται αναλύσεις από το επίπεδο της συγκομιδής μέχρι και την εμφιάλωση του οίνου. Διαθέτουμε ένα πλήρες εξοπλισμένο και εξειδικευμένο εργαστήριο αναλύσεων οίνου και 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο τομέα αυτό.Το εργαστήριό μας αναλαμβάνει τη διενέργεια μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων τροφίμων, μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων ποτών και νερών. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μεθόδους κατά ISO ή άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους.Αντικείμενο των εργαστηρίων μας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, στον τομέα της εκτέλεσης χημικών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών δοκιμών σε τρόφιμα, νερά και απόβλητα. Επίσης παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πληθώρα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.