Δημήτρης Μαντάς

Δημήτρης Μαντάς

37 Ετών

Επαγγελματικές Μεταφράσεις - Αγγλικά - Ελληνικά


Χολαργός

2114000236

info@mantas-translations.com

dimitris_madas


Επαγγελματική Σελίδα

LinkedIn Προφίλ


Υπηρεσίες (PDF)

Σχετικά με Εμένα


Περιγραφή Υπηρεσιών


Συνοπτικά


 Ιατρικά Ερωτηματολόγια
 Ιατρικά Εγχειρίδια
 Έντυπα Συγκατάθεσης
 Επιστημονικές Αναφορές
 Κλινικά Πρωτόκολλα
 Τεχνικές Μεταφράσεις
 Τεχνικά εγχειρίδια
 Φυλλάδια Οδηγιών
 Φυλλάδια Προδιαγραφών
 Πιστοποιητικά Ευρεσιτεχνιών
 Εκπαιδευτικό Υλικό
 Μεταφράσεις Ιστοσελίδων
 Localisation
 Βελτιστοποίηση SEO
 Linguistic Testing
 Functional Testing

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)366

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

59

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ