Νικόλαος Πούλος

Νικόλαος Πούλος

58 Ετών

Ορκωτός Διερμηνέας - Μεταφραστής


Βερολίνο

6944780097

49307821827

npulos@yahoo.de


Επαγγελματική Σελίδα

LinkedIn Προφίλ


Υπηρεσίες (PDF)

Σχετικά με Εμένα


Περιγραφή Υπηρεσιών


Συνοπτικά


 Επίσημα Έγγραφα
 Πολιτικές Μεταφράσεις
 Νομικά Κείμενα
 Γενικές Μεταφράσεις
 Εξειδικευμένες Μεταφράσεις
 Υποτιτλισμός
 Τοπική Προσαρμογή
 Τεχνικά Κείμενα
 Μεταφράσεις Εγχειριδίων
 Μεταφράσεις Διαφημίσεων

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)562

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

40

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ