Αλέξανδρος Μαργέλλος

Αλέξανδρος Μαργέλλος

Έτος Ίδρυσης 1979

Τεχνικό Γραφείο


Αιήτου 8, 26332, Πάτρα

6976015336

2612615193

margellosa@gmail.com


Επαγγελματική Σελίδα


Υπηρεσίες (PDF)

Σχετικά με Εμάς


Περιγραφή Υπηρεσιών


Συνοπτικά


 Οικοδομικές Άδειες
 Δηλώσεις Κτηματολογίου
 Τοπογραφικά Διαγράμματα
 Κατασκευή Έργων
 Επισκευές Κτιρίων
 Αποκατάσταση Κτιρίων
 Αρχιτεκτονικές Λύσεις
 Βεβαιώσεις Νομιμότητας
 Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων​​​​​​
 Άδειες Λειτουργίας

Στατιστικά Προφίλ316

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

19

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ