Φώτιος Νταρζάνος

Φώτιος Νταρζάνος

Έτος Ίδρυσης 2011

Τεχνικό Γραφείο


Άγιος Νικόλαος, 24024, Δυτική Μάνη

6972955596

info@fdeng.gr


Επαγγελματική Σελίδα


Υπηρεσίες (PDF)

Σχετικά με Εμάς


Περιγραφή Υπηρεσιών


Συνοπτικά


 Τοπογραφικά Διαγράμματα
 Οικοδομικές Άδειες
 Βεβαιώσεις Μηχανικού
 Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
 Γεωλογικές Μελέτες
 Γεωτεχνικές Μελέτες

Στατιστικά Προφίλ116

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

16

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ