Κωνσταντίνος Χρυσανθακόπουλος

Κωνσταντίνος Χρυσανθακόπουλος

Έτος Ίδρυσης 2017

Τεχνικό Γραφείο


Πατρέως 14, 26221, Πάτρα

6937216857

2610278265

info@kxcivileng.gr


Επαγγελματική Σελίδα


Υπηρεσίες (PDF)

Σχετικά με Εμάς


Περιγραφή Υπηρεσιών


Συνοπτικά


 Τοπογραφικές Αποτυπώσεις
 Αρχιτεκτονικές Λύσεις
 Στατικές Μελέτες
 Οικοδομικές Άδειες
 Μελέτες Επισκευών
 Μηχανολογικές Μελέτες
 Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων
 Βεβαιώσεις Μηχανικού
 Ενεργειακά Πιστοποιητικά
 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)762

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

34

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ