Κώστας Λιόντος

Κώστας Λιόντος

65 Ετών

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ


Χείρωνος 3, 14451, Μεταμόρφωση

2106411406

info@liontos.gr


Επαγγελματική Σελίδα


Υπηρεσίες (PDF)

Σχετικά με Εμένα


Περιγραφή Υπηρεσιών


Συνοπτικά


 Στατικές Μελέτες
 Σχεδιασμός Γεφυρών
 Σήραγγες
 Αντιστηρίξεις
 Αποκατάσταση Μνημείων
 Συγκοινωνιακές Μελέτες
 Γεωτεχνικές Μελέτες
 Διαχείριση Έργων
 Κατασκευή Έργων
 Επίβλεψη Έργων

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)402

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

51

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ