Τοπο-Σύνθεσις

Τοπο-Σύνθεσις

Έτος Ίδρυσης 2018

Τεχνικό Γραφείο


Λεωφόρος Κηφισίας 125-127, 11524, Αθήνα

6974804316

2106998937

info@toposynthesis.gr


Επαγγελματική Σελίδα


Υπηρεσίες (PDF)

Σχετικά με Εμάς


Περιγραφή Υπηρεσιών


Συνοπτικά


 Τοπογραφικά Διαγράμματα
 Μελέτες Κτηματολογίου
 Έλεγχος Ιδιοκτησιών
 Οικοδομικές Άδειες
 Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
 Οριοθετήσεις
 Αποτυπώσεις
 Επίβλεψη Έργων

Στατιστικά Προφίλ221

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

16

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ