Αλίκη Χριστοδούλου

Αλίκη Χριστοδούλου

43 Ετών

Συμβολαιογράφος


Σοφοκλέους 7-9, 10559, Αθήνα

2103240868

info@notary-christ.gr


Επαγγελματική Σελίδα


Υπηρεσίες (PDF)

Σχετικά με Εμένα


Περιγραφή Υπηρεσιών


Συνοπτικά


 Σύσταση Εταιρειών
 Αγοραπωλησίες
 Δωρεές
 Προσύμφωνα
 Συμβόλαια
 Γονικές Παροχές
 Συστάσεις Ιδιοκτησίας
 Απαλλοτριώσεις
 Πράξεις Παραχώρησης
 Διαζύγια
 Σύμφωνα Συμβίωσης
 Αποδοχή Κληρονομιάς
 Κατάθεση Ευρεσιτεχνιών
 Ένορκες Βεβαιώσεις
 Πληρεξούσια
 Λύση Εταιρειών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1892

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

74

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ